Cégbemutató

A SZÉF-97 Kft. 1997-ben alakult magyar vállalat, budapesti székhellyel.

Az elmúlt esztendők kitartó munkájának,dinamikus piackutató és piacépítő tevékenységének köszönhetően, mára már számos, – a postaláda-technika ismert és elismert – gyártó képviseletét látjuk el Magyarországon kizárólagos vagy társ importőri megállapodások alapján.

A gyártók mindegyike nemzetközileg elismert rendszer szerint dolgozik. Felhasználóik érdekében folyamatos fejlesztéseket végeznek, új és újabb egyéni megoldásokkal.

Kínálatunkban megtalálható termékek:

  • Egyéni postaládák
  • Csoportos postaládák

Termékeink nagy részét raktárról, azonnal biztosítjuk. Az egyedi rendelésekre vonatkozó termékek szállítási határideje meglepően rövid.

Szolgáltatások:

  • Szaktanácsadás
  • Ajánlatkészítés
  • Postaláda gyártás
  • Házhoz szállítás
  • Postaláda telepítés, rögzítés

Hogyan válasszunk postaládát ?

Lépcsőházi sorolható postaládák
Lakóparki, lakótelepi, társasház lépcsőházának falára szerelhető postaládák melyek sorolhatók, tehát egymás mellé és alá rögzíthetők. A4-es küldemények fogadására alkalmas, a levelek bedobása ürítse is előröl lehetséges.

Kültéri sorolható postaládák
Lakóparki, lakótelepi, társasház külső falára szerelhető postaládák melyek sorolhatók, tehát egymás mellé és alá rögzíthetők. A4-es küldemények fogadására alkalmas, a levelek bedobása ürítse is előröl lehetséges.

Univerzális postaládák
Kültéri kétoldalas univerzális postaláda levélszekrény elhelyezhető belül vagy kívülre is felső és hátfali bedobó nyílással rendelkezik. Kapu vagy kerítésen kívülre szerelve a bedobás és az ürítés is az utcáról; kerítésen belülre szerelve a bedobás az utcáról, ürítés az udvar felől történik, kényelmes jobbra nyíló ajtóval.

Utcai postaládák
Házfalra, kapun vagy kerítésen kívülre helyezhető kültéri postaláda. A küldemények bedobása és ürítése az utca felől történik. Mindegyik típus bedobónyílása eső ellen védett nagy szín választékban.

Beépíthető postaládák
A kültéri beépíthető postaládákat tégla, beton vagy kőkerítésben kell beépíteni. A küldemények bedobása az utca felől, ürítése az utca vagy az udvar felől történik. Sok postaláda típusnál előny, hogy széthúzható, így a kerítés vastagságához igazítható.

Postaládák bedobónyílás
Bejárathoz, bejárati ajtóra felszerelhető bedobónyúlás amit téglában, kőhöz, fa kerítéshez illetve betonhoz lehet rögzíteni.

Levélszekrénybe történő kézbesítés feltételei és szabályai, Kormány rendelet 335/2012.(XII.4.)

11. § (1) A személyes kézbesítést nem igénylő küldemények kézbesítésére, valamint a személyes kézbesítést igénylő küldeményekhez kapcsolódó értesítő elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa vagy a címzett által biztosított, a címhelyhez tartozó levélszekrény abban az esetben felel meg a Postatv. 41. § (2) bekezdésében foglalt könnyű és biztonságos megközelíthetőség követelményének, ha a levélszekrény megközelítése közvetlenül biztosított és a postai küldemények kézbesítését végző személy testi épségét nem veszélyezteti, továbbá ha elhelyezése

            a) a közterületről közvetlenül meg nem közelíthető, csak közterületi címmel rendelkező címhely esetében a telek cím szerinti bejáratánál történt;

            b) a közterületről közvetlenül meg nem közelíthető, több címhellyel rendelkező épület esetében a telek cím szerinti            bejáratánál egy csoportban, de címhelyenként külön-külön biztosítva (a továbbiakban: csoportos levélszekrény) történt;

            c) a közterületről közvetlenül megközelíthető lakóépület, irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetében az épület bejárata közelében, az épületen kívül, vagy amennyiben az ahhoz való eljutás biztosított, az épületen belül a földszinten csoportos levélszekrényként történt;

            d) ipari park, gyártelep vagy egyéb, a gyalogos kézbesítést korlátozottan lehetővé tévő ingatlan esetében ezek bejáratánál, csoportos levélszekrényként történt; vagy

            e) a levélszekrény vagy a csoportos levélszekrény esetében közterületről közvetlenül megközelíthető módon történt.

      (2) A kézbesíthetőség érdekében a levélszekrénynek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

            a) a bedobó nyílás minimális mérete: 30 x 230 mm;

            b) a bedobó nyílás középvonalának földtől, padlószinttől mért távolsága: 700 mm és 1700 mm között;

            c) a levélszekrény kialakításának olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen a postai küldemények biztonságos és sérülésmentes elhelyezésére, valamint a kézbesített küldeményhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására;

            d) csoportos levélszekrény elhelyezése esetén a csoporton belül minden címhelyhez külön-külön kell levélszekrényt biztosítani oly módon, hogy azok mindegyikén szerepelnie kell a közelebbi címadatnak és a címzett vagy lehetséges címzettek nevének.

12. § (1) A levélszekrénybe kézbesíthető küldeményt a postai szolgáltató a címben megjelölt címhelyhez tartozó levélszekrénybe kézbesíti. Amennyiben a címhelyhez nem tartozik a 11. § (2) bekezdésének megfelelő levélszekrény, és a postai szolgáltató a 13. §-ban foglalt rendelkezést nem alkalmazza, a küldemény a csak közterületi címmel rendelkező címhely esetében a címhely közelében erre a célra használt helyen történő elhelyezéssel is kézbesíthető.

      (2) Amennyiben egy közterületi címen több, a küldemény címzésében feltüntetett névvel egyező megjelölésű levélszekrény van, és a címhely alapján nem lehet eldönteni, hogy a küldeményt mely levélszekrénybe kell kézbesíteni, a küldeményt kézbesíthetetlennek kell tekinteni és azt – amennyiben a küldeményen a feladó feltüntette nevét és címét – „cím nem azonosítható” jelzéssel a feladó részére vissza kell kézbesíteni.

      (3) A méretei miatt levélszekrénybe nem kézbesíthető küldemény érkezéséről a postai szolgáltató értesítőt hagy hátra a levélszekrényben, ennek hiányában a címhely közelében erre a célra használt helyen.

      (4) Amennyiben a 11. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott ingatlanon vagy épületben erre a célra kialakított és a küldemények biztonságos őrzését lehetővé tévő postázó helyiség működik, akkor a levélszekrénybe kézbesíthető küldemények kézbesítése a postázóban e célból foglalkoztatott személy részére történő átadással vagy a levelek elhelyezésére kialakított, levélszekrénynek nem minősülő eszközbe történő elhelyezéssel is megtörténhet.

      (4a) *  A 324 × 229 × 24 mm-t meghaladó méretű, nem könyvelt küldemények kézbesítésének címhelyen történő megkísérlését a postai szolgáltató mellőzheti. A (3) bekezdés szerinti értesítőt ez esetben a kézbesítés címhelyen történő megkísérlése hiányában hagyja hátra.

13. § Ha a belterületi közterületi címen vagy címhelyhez rendelten nincs a 11. §-ban rögzített követelményeknek megfelelő levélszekrény, postázó helyiség, vagy annak könnyű és biztonságos megközelítése nem biztosított, a postai szolgáltató legalább 30 napos határidő kitűzésével felszólíthatja a címzettet a jogszabálynak megfelelő levélszekrény elhelyezésére, valamint a könnyű és biztonságos megközelítés biztosítására. A felszólítással egyidejűleg a postai szolgáltató felhívja a címzett figyelmét arra, hogy amennyiben ezt elmulasztja, a postai szolgáltató a levélszekrénybe kézbesítendő postai küldemények kézbesítését nem kísérli meg. A felszólítás eredménytelensége esetén a postai szolgáltató a küldeményt kézbesíthetetlenként kezeli mindaddig, amíg a címzettől értesítést nem kap arról, hogy megfelelő levélszekrény felszerelése megtörtént és az ahhoz való könnyű és biztonságos megközelítés biztosított.